Vitaal Thuis: techniek ondersteunt zorg

Vitaal Thuis: techniek ondersteunt zorg
Drie zorginstellingen (Wilgaerden, Omring en Evean), gemeenten en installatiebedrijven in Noord-Holland zijn een samenwerking aangegaan om het langer zelfstandig thuis wonen van zorgconsumenten mogelijk te maken.

Drie zorginstellingen (Wilgaerden, Omring en Evean), gemeenten en installatiebedrijven in Noord-Holland zijn een samenwerking aangegaan om het langer zelfstandig thuis wonen van zorgconsumenten mogelijk te maken.

Op woensdag 11 februari 2015 is in het gemeentehuis van Hoorn de samenwerkingsovereenkomst getekend voor het Vitaal Thuis project in Noord-Holland Noord. Naast drie grote zorgorganisaties in de regio, Evean, Omring en Wilgaerden, spraken ook de gemeente Hoorn, het domotica-cluster van gemeenten in de regio Alkmaar en een zestal vooruitstrevende installateurs uit de regio’s West-Friesland, Zaanstreek en Alkmaar e.o. hun ambitie uit om zorgconsumenten te ondersteunen bij het langer zelfstandig thuis wonen. Het eerste doel is om gezamenlijk ten minste 1.000 woningen in Noord-Holland noord te voorzien van betaalbare technische zorgoplossingen. 
Het doel van het Vitaal Thuis project
De bevolking vergrijst, waardoor de zorgvraag toeneemt en er een tekort dreigt aan opgeleid zorgpersoneel. Mensen met een zorgvraag kunnen langer zelfstandig thuis blijven wonen met technische zorgoplossingen in hun eigen woning, zoals sociale alarmering, beeldzorg op afstand en leefstijl monitoring. Daarmee vermindert de zorgvraag, verbetert de zelfredzaamheid en neemt de kwaliteit van leven toe. Dit belang wordt door de recente wijzigingen in de zorgwetgeving versterkt. Zorgorganisaties, gemeenten en installatiebedrijven spelen gezamenlijk een belangrijke rol in het toepassen en verbeteren van de juiste technische zorgoplossingen.
Vitaal Thuis: 10.000 woonzorgprojecten in Nederland
De samenwerking is het resultaat van het Vitaal Thuis project. In Noord-Holland Noord wordt dit project begeleid door ActiZ (organisatie van zorgondernemers), VitaValley (zorginnovatienetwerk) en Stichting KIEN (Stichting Knooppunt Innovatie Elektrotechniek Nederland). Deze drie organisaties coördineren en stimuleren de samenwerkingsverbanden op landelijk niveau. 

Stichting Ouderenzorg Wilgaerden
Maelsonstraat 10
1624 NP Hoorn
Tel. 0229 – 287728
– ADVERTORIAL –