Burgemeester stelt nieuw coffeeshopbeleid vast

Burgemeester stelt nieuw coffeeshopbeleid vast
- ANP
De burgemeester van Hoorn heeft het Coffeeshopbeleid 2013 vastgesteld. “Het gaat daarbij om een actualisatie van het coffeeshopbeleid uit 2005, waarin alle recente ontwikkelingen zijn opgenomen. Het gaat onder meer om de recente eisen over het aantal coffeeshops en de locaties in Hoorn, regionaal coffeeshopbeleid en landelijke criteria”, laat de gemeente weten.

De burgemeester van Hoorn heeft het Coffeeshopbeleid 2013 vastgesteld. “Het gaat daarbij om een actualisatie van het coffeeshopbeleid uit 2005, waarin alle recente ontwikkelingen zijn opgenomen. Het gaat onder meer om de recente eisen over het aantal coffeeshops en de locaties in Hoorn, regionaal coffeeshopbeleid en landelijke criteria”, laat de gemeente weten.

“Het Coffeeshopbeleid 2013 bestaat uit twee delen”, vervolgt de gemeente. “Het eerste deel is het Coffeeshopbeleid Maximumstelsel. Hierin staan de gedoogcriteria en aanvullende voorwaarden. Het tweede deel is het Damoclesbeleid, met hierin de bestuurlijke handhaving van de gedoogcriteria en ongedoogde illegale verkooppunten van hard- en softdrugs in woningen en lokalen.”

Tussentijdse ontwikkelingen
“Eén van de aanleidingen om het coffeeshopbeleid te actualiseren is de invoering van het landelijke ingezetenencriterium, waarbij coffeeshops moeten controleren of een klant uit Nederland komt. Ook zijn tussentijdse ontwikkelingen opgenomen, zoals de regel dat er in Hoorn maximaal twee coffeeshops mogen zijn, waarvan één in het centrum en één aan de rand van de stad”, aldus Hoorn.

Beleidsuitgangspunten zijn het scheiden van de markt tussen softdrugs en harddrugs, het beperken van softdrugsaanbod vanuit het illegale circuit, de bescherming van kwetsbare groepen door onder andere voorlichting en weren van coffeeshops in de buurt van scholen, het tegen gaan van criminele organisaties en het bestrijden van overlast.

Voor meer informatie over het Coffeeshopbeleid: www.hoorn.nl/coffeeshops