Boetes na onverwachte vuilniscontrole

Boetes na onverwachte vuilniscontrole
Bureau Stadstoezicht heeft afgelopen zondag een extra controle uitgevoerd op het aanbieden van vuilnis in de binnenstad. Er werd vooral gelet op het te vroeg buitenzetten van vuilniszakken en grofvuil. Zij troffen tijdens de niet aangekondigde actie 38 zakken aan, waaronder ook zakken met bedrijfsafval. Van 16 zakken kon de afzender achterhaald worden, omdat ze adresgegevens bevatten. De inspecteurs gaan deze week de verschillende adressen langs om de overtreders te beboeten.

Bureau Stadstoezicht heeft afgelopen zondag een extra controle uitgevoerd op het aanbieden van vuilnis in de binnenstad. Er werd vooral gelet op het te vroeg buitenzetten van vuilniszakken en grofvuil. Zij troffen tijdens de niet aangekondigde actie 38 zakken aan, waaronder ook zakken met bedrijfsafval. Van 16 zakken kon de afzender achterhaald worden, omdat ze adresgegevens bevatten. De inspecteurs gaan deze week de verschillende adressen langs om de overtreders te beboeten.

Huisvuil mag pas vanaf 6.00 uur ’s ochtends op de ophaaldag langs de kant van de weg gezet worden. De boete voor een vuilniszak is 85 euro; voor grofvuil is de boete 340 euro.

Wethouder Michiel Pijl: ‘Bij de gemeente komen regelmatig klachten binnen van bewoners over huisvuilzakken of grofvuil dat buiten de ophaaldagen op straat wordt gezet. Dat geeft overlast, zorgt voor een rommelig straatbeeld en wekt ongenoegen bij bezoekers van de binnenstad. Vuilniszakken die te vroeg langs de weg staan worden meer dan eens kapot gemaakt door dieren of in brand gestoken. We concentreren ons momenteel op de binnenstad, maar onze controles vinden plaats door de hele stad!’